Reductie

Een begrip is reducibel tot een aantal andere begrippen als het kan worden uitgedrukt in termen van die andere begrippen. Zo is „snelheid” reducibel tot plaats en tijd, of „stoommachine” tot de begrippen uit de hydromechanica.

De vraag omtrent reducibiliteit komt op in de context van toestanden waartussen al dan niet overgangsstappen bestaan. Een bekend voorbeeld vormen de puzzeltjes waarin een woord, door steeds één letter te veranderen, in een ander woord moet overgaan, met de aanvullende eis dat alle tussenposities ook bestaande woorden zijn. Kan men van „waar” naar „vals” komen? Ja, bijvoorbeeld langs het pad „waar → waas → wals → vals”

Slecht nadenken omtrent reductie kan fouten van beide orden opleveren: ten onrechte denken dat iets (een epifenomeen) niet reduceerbaar is, en ten onrechte menen dat iets irreducibels wel reduceerbaar is.