Rede

De rede kent een aantal vormen van juist argument, en erkent andere argumentaties als drogreden.

((Elders te doen.))

Vaak wordt gesteld dat de theorie der deflationaire waarheid ontkent dat er zoiets als „waarheid” zou bestaan, en zou leren dat „Het is waar dat X” niet meer is dan een omslachtige wijze om „X” te zeggen. Dit is echter onjuist: de theorie erkent dat de zin „Jantje lacht” over Jantje gaat, maar de zin „Het is waar dat Jantje lacht” over de zin „Jantje lacht” en de interpretatie daarvan. (Beweringen als „‚Jeannot rit’ is waar in het Frans” en „‚Jantje huilt’ zou waar zijn als ‚huilen’ ‚lachen’ zou betekenen” laten dit zien.) Disquotatie­theorie is dan ook een betere naam voor de theorie.

Marie kan ons naar waarheid vertellen „De zin ‚Marie kan deze bewering niet maken zonder te liegen’ is waar”, maar niet „Marie kan deze bewering niet maken zonder te liegen”.

Waarheid en onwaarheid zijn eigenschappen van zinnen — en er is een wezenlijk verschil tussen zinnen die de eigenschap „waar” en zinnen die de eigenschap „onwaar” hebben. Expressivisme is de leer dat „Het is waar dat X” geen predicatie is, maar een uitdrukking van attitude: „Hoera voor X”.