Belevingswereld

De allereerste eis voor een aanvaardbare levensovertuiging is dat zij samengaat met het feit dat ik besta. Ik besta, en een levensovertuiging volgens welke ik niet kan bestaan is daarom onacceptabel. Maar wat weten we van die „ik” die bestaat?

Als er kenbare waarheid bestaat impliceert dat dat ik kan kennen. Als ik mijn rede vertrouw betekent dat natuurlijk dat ik kan denken, en kan vertrouwen. Ik heb bewustzijn, ik kan mij dingen voorstellen, ik ben, kortom, een geest.

Het blote feit dat ik redelijk nadenk geeft aan dat ik geloof in betekenis — dat wat ik zeg of denk iets betekent, en niet slechts een uiting is. Ik heb dus een geestelijk aspect. Misschien bestaat de materie niet, maar in ieder geval bestaat er geest.

((Te doen.))

Pagina met opinies.

Sir Arthur Stanley Eddington, The Nature of the Physical World, pp.276-281.
„The stuff of the world is mind-stuff.”
„The mind-stuff of the world is, of course, something more general than our individual conscious minds [‥] The mind-stuff is not spread in space and time; these are part of the cyclic scheme ultimately derived out of it [‥] It is necessary to keep reminding ourselves that all knowledge of our environment from which the world of physics is constructed, has entered in the form of messages transmitted along the nerves to the seat of consciousness [‥] Consciousness is not sharply defined, but fades into subconsciousness; and beyond that we must postulate something indefinite but yet continuous with our mental nature [‥] It is difficult for the matter-of-fact physicist to accept the view that the substratum of everything is of mental character. But no one can deny that mind is the first and most direct thing in our experience, and all else is remote inference.”