Interpretaties

Er zijn vele modellen gemaakt om het quantengedrag van materie te beschrijven. Op deelpagina's worden daarvan enkele beschouwd.

((Toevoegen.))

De informatienatuurkundige interpretatie.

Collaps theories
Wigner.
Hameroff en Penrose.
Objectieve theorieën (Goldstein)
Decoherent histories: Griffits; Zurek.
Spontane localisatie: Ghirardi, Rimini en Weber.
Het gidsgolfmodel: David Bohm.
Subjectieve theorieën
Stochastische mechanica: Nelson.
Relationele interpretatie: Rovelli.
Consistent histories: Griffiths.
De potentie- en conceptinterpretatie van Diederik Aerts.

((Te doen.))

Meer interpretaties toevoegen.

Griffits en Griffiths nagaan. Voornamen toevoegen.