Het leger

Het leger van Israël had een duidelijk beperkte functie: de verovering van Kanaän, en daarna slechts verdediging.

Numeri 1:2
Numeri 26:2
Deuteronomium 20:5-8
Deuteronomium 24:5
Numeri 31:14
Numeri 31:48
Richteren 20:20
2 Koningen 11:5
1 Samuël 13:2
1 Samuël 14:52
1 Samuël 24:3
1 Kronieken 27
1 Koningen 5:6
1 Koningen 9:19
1 Koningen 10:26
Numeri 10:9-10
Numeri 31:6
2 Kronieken 13:12
Deuteronomium 23:10-15