Het krijgswezen

Het is God die de oorlog voert — of niet.

Exodus 15:3
Psalmen 44:10
1 Samuël 14:6
2 Kronieken 14:11-13
2 Kronieken 20:15