Arianisme

Volgens de leer van Arius en zijn opvolgers, was dat Jezus een tweede wezen was gelijke aard als God, zij het dan geschapen, en daarmee van mindere statuur.

Het Arianisme is in wezen een vorm van neoplatonisme, met Jezus als demiurg.

Hoewel de orthodoxie haar verdediger Athanasius heeft willen eren met teksten als „Athanasius contra mundum” is het Arianisme nooit zeer verbreid geweest. De Germaanse kerken noemden zich Ariaans uit loyaliteit, daar zij gesticht waren vanuit Alexandrië toen dat onder de invloed van Arius stond, niet omdat de Germanen zelf het Arianisme zouden belijden (of het subtiele verschil met de orthodoxie zelfs maar begrepen zouden hebben).

((Te doen: dit voegt aan God een tweede toe, in tegenspraak met Oudtestamentische verzen als Jesaja 44:6, Jesaja 45:5-6, Jesaja 45:18 — zie Gods enigheid.))