Nieuw-Testamentische religies

Er zijn verschillende religies die zich op het Nieuwe Testament beroepen. Voor deze geldt natuurlijk nog een speciale eis, namelijk dat ze overeenkomen met de leer van het Nieuwe Testament.

((Toevoegen: het laatste oordeel.))

Tegenwerping (God immoreel):
Een God die een misdadiger aanneemt die zich op de laatste seconde bekeert is onzedelijk.
Antwoord:
God oordeelt op grond van hoe iemand is. Iemand die zich — al is het op de laatste seconde van zijn leven — tot Hem richt als hulp, in een overgave die de eeuwigheid kan doorstaan, is wezenlijk beter (in een bepaalde betekenis van dat woord) dan iemand die Hem in laatste instantie verwerpt, en dus nooit dat eeuwigdurende geloof had. God is kenbaar, en wordt uiteindelijk altijd bewust aangenomen of verworpen.