Wils­vrijheid

Gods voorkennis.

Soera 53:32

Gods voorbeschikking.

Soera 7:179
Mensen geschapen voor de hel.
Soera 11:119
Soera 57:22
Soera 65:3

Tegen wilsvrijheid.

Soera 6:84
Soera 6:125
Soera 7:186
Soera 10:100
God beslist wie gelovig wordt.
Soera 18:28
Het is God die ons hart achteloos jegens Hem maakt.
Soera 74:56
God beslist in hoeverre wij Zijn woord serieus nemen.
Soera 76:29-30
Als we willen kunnen we het goede pad tot de Heer nemen, maar dat willen wij niet tenzij Allah het wil.
Soera 81:29

God doet dwalen wie Hij wil.

Soera 2:7
[Zij geloven niet, want] God heeft hum harten en gehoor verzegeld, en over hun ogen is een sluier (vergelijk 2 Korinthiërs 4:4).
Soera 4:143
Soera 6:39
Soera 9:115
Soera 13:27
Soera 14:4
God misleidt wie het Hem gelieft en leidt recht wie het Hem gelieft.
Soera 16:93m
Soera 17:97
Soera 35:8
Soera 74:31
Soera 91:78
Allah inspireert de ziel zowel tot afwijken van de waarheid als tot vroomheid

God leidt recht wie Hij wil.

Soera 2:272
Soera 4:113
Soera 6:149

God had ervoor kunnen kiezen allen gelovig te maken en te redden, maar heeft dat niet gedaan.

Soera 5:48
Soera 10:99
Soera 11:118
Soera 16:93a
Soera 32:13
Soera 42:8

Voor wilsvrijheid?

Soera 4:17
Soera 4:79
Soera 4:110
Soera 6:104
Soera 17:7

De Islam (in alle vormen?) leert wel een wilsvrijheid, maar het resultaat is gewild door God. God wilde, en is dus verantwoordelijk voor, de moord onder Adolf Hitler op zes miljoen Joden, hoewel Hitler vrij was anders te kiezen. Dit betekent dat wat Hitler deed niet wezenlijk kwaad was — hoe kan dat wat God wil kwaad zijn? — en de pijniging die hij naar wij aannemen volgens de Islamitische leer verdiend heeft ook geen morele straf is, maar gewoon nog een uiting van Gods voor ons onbegrijpelijke wil.

De meest gegeven verklaring vergelijkt het leven met het zwerven in de woestijn: wij zijn de weg kwijt, en als God ons de weg wijst kunnen wij die volgen, maar als Hij dat niet doet (Soera 9:109) hebben wij weliswaar de vrije keus van richting, maar gaan wij hoe dan ook verloren (Soera 6:77). Op die wijze poogt de conclusie te ontlopen dat God verantwoordelijk is voor ons dwalen — maar als een vader zijn kind zo zou bejegenen, zouden wij die vader dan niet terecht voor de dood van dat kind verantwoordelijk houden?

Soera 2:26 zou kunnen betekenen dat God mensen laat dwalen in antwoord op het kwaad dat die mensen al vóór hun dwalen bedreven, zoals in Soera 41:17.

Soera 5:41: de Joden dwalen omdat Allah hen niet wil reinigen.

Soera 2:253: God wil strijd en veroorzaakt die.

((Te doen.))

Er is een hadith die zegt dat als iemand voor de hel bestemd is, ook al doet hij zo goede werken dat hij tot op een armslengte van de hemel komt, het geschrevene zal dan winnen en hem slechte daden laten doen die hem in de hel laten belanden — en omgekeerd. Hier worden die uiteindelijke daden gepresenteerd als een door Allah opgedrongen gedrag waardoor hij zich rechtvaardig kan blijven noemen in zijn despotie.