De Islam

Tegenwerping (Islam beter):
De Islam lijkt mij waarachtiger.
Antwoord:
((Nog te doen.))

((Het volgende hoort elders.))

De Koran kent maar drie dagelijkse gebeden: 24:58; 11:116 — de soennah (het voorbeeld van Mohammed) gaat hier boven de Korantekst. Volgens 1 Boekhari 3:63 had Allah het vijfvoudig gebed bevolen.

Allah beschikt, maar rekent de mens daar wel op af: Soera 53:39-41, en een beroep op Gods misleiding helpt dan niet: Soera 39:57.

De Mu'tazilah, „zij die zichzelf afzonderen”, een stroming die de rede boven de Koran stelde, luidde de bloeitijd van de Islamitische cultuur in. Abu Ja'far Abdullah al-Ma'mun (kalief, gestorven 786), die verklaarde dat de Koran mensenwerk en geen Goddelijke openbaring was, stichtte het Bayt al-Hikma (huis der wijsheid), een gigantische bibliotheek in Bagdad die de Alexandrijnse bibliotheek zou moeten overtreffen, en bracht de Arabische wetenschap tot bloei. Al gauw tot ketterij verklaard duurde de aanvaarding van de Mu'tazilah niet lang. Al halverwege de 9e eeuw in Bagdad, en tegen de 14e tot in de uithoeken van de Moslimwereld werd de wetenschap gefnuikt met de opvatting dat de Koran letterlijk diende te worden genomen.

Het Griekse denkgoed werd vooral door Nestorianen in het Arabisch overgebracht en onderwezen. School in Goende-Sjapoer, en in het ziekenhuis van Bagdad (de familie Bochtisjoe). Hoenain ibn-Is'haq had een „vertaalbureau”.