Generieke tegenargumenten

Hier staan een paar debatteerpatronen die op veel onderwerpen toegepast kunnen worden.

Tegenwerping (Onbestaan van X):
Jij meent dat X bestaat? Beschrijf X dan maar eens. Als je dat niet kunt is dat een duidelijke aanwijzing dat X niet bestaat — en als je X beschrijft in termen van Y laat je zien dat X waarschijnlijk een idee is dat als fantasie ontstaan is uit Y.
Als jij, stel, God niet kunt beschrijven laat dat dus zien dat God waarschijnlijk niet bestaat, maar als je Hem beschrijft als, zeg, een Vader laat dat zien dat Hij waarschijnlijk een fantasie van een perfecte vader is, ontstaan uit de ervaring van aardse vaders.
Antwoord:
Van en test die geen positieve uitslag kan geven betekent de negatieve uitslag niet veel. David Hume gaf aan dat geen enkel bewijs hem zou overtuigen van een wonder — en daarmee ontkrachtte hij de waarde van zijn skepsis. Debatteertechnieken als bovenstaande hebben dan ook weinig waarde.
Tegenwerping (Reduceerbaarheid van X):
X is enkel Y, en Y begrijpen we al, of zullen we ooit begrijpen.
Moreel kwaad is enkel het antwoord op „schaadt het iemand?”, Persoonlijkheid is niets anders dan breinactiviteit, ..
Antwoord:
Het explanandum heeft wezenlijk andere eigenschappen dan het explanans, en is derhalve irreducibel daartoe.