Leeswijzer

Wie aan dit boekje begint kan overdonderd worden door de hoeveelheid informatie. Dieswege hier enige wenken en tips.

Anderen kunnen beginnen bij de vragen en vandaar de beoogde structuur van dit boekje te volgen — een structuur helaas nog maar zeer ten dele aanwezig is.

De ruggengraat van het boek bevindt zich onder de tab Vragen: de auteur stelt zich voor dat de lezer de verschillende pagina's aldaar in volgorde doorleest, en vandaaruit steeds korte uitstapjes maakt naar de verschillende opties of naar de achterin behandelde encyclopedische begrippen — dus klikken, rondkijken en weer terugkeren. Dat kan door te beginnen bij de vragen en door steeds bovenaan de lijst links op de knop > te klikken alle vragen in volgorde af te lopen. Vanuit die vragen kunnen dan steeds uitstapjes worden gemaakt door op verwijzingen te klikken, waarna de knop { de lezer weer terugbrengt waar hij of zij was gebleven.