Samenhang

„Maar hoe hebben jij en ik dan contact, hoe kan ik iets over jou weten?” Alle problemen die de bootsman opwierp komen weer boven.

((Problemen: hoe is weten mogelijk — sommigen geloven in eenheid van alles; die praten momenteel met de stuurman. Als dat zo is, hoe kan uit eenheid dan veelheid ontstaan.))

En waar komt al die orde in de wereld dan vandaan? Alle bakstenen houden zich aan de zelfde valwetten, alle waterstofmoleculen hebben dezelfde eigenschappen — dit geloof lijkt meer vragen op te roepen dan het beantwoordt. Zie hier voor meer informatie.