De Kajuit

In de kajuit vinden we de andere passagiers verwikkeld in een hevige discussie. Hoewel er duidelijk talloze en enorme verschillen zijn tussen de denkbeelden van de passagiers, zijn er in de discussie drie grote partijen. Gelukkig vinden we iemand die ons bijpraat.

(Natuurlijk komen al die denkbeelden overeen met plaatsen op het eiland — alles wat wij kunnen denken bestaat nou eenmaal in onze denkwereld. Al pratend kunnen we dus al een soort ruwe kaart van het eiland, van die denkwereld, maken.)

”Kijk, natuurlijk geloven we hier allemaal dat waarheid kenbaar is, want zij die de kapitein niet konden overtuigen zijn achtergebleven, maar verder bestaan er enorme verschillen: bestaat er wel of niet een wereld, bestaan goed of kwaad — over al die dingen zijn we het onderling oneens, en daarom hebben we besloten hier alleen te discussiëren over die waarheid en wat daaruit volgt.

De waarheid kan gedacht worden, dus er zijn gedachten, en die gedachten horen bij elkaar in bundels: er is een groep gedachten die mijn gedachten zijn, en er zijn andere gedachten die niet van mij zijn en waar ik geen toegang tot heb. Dat laatste wordt overigens al weer betwist enkele reizigers, die menen dat er geen andere gedachten dan de hunne bestaan. De discussie behelst de ordening van die gedachtenbundels, die we voor het gemak „geesten” zullen noemen. Een geest kan zich een wereld denken, kan dromen of fantaseren. In zo'n (droom)wereld kunnen weer geesten voorkomen, en natuurlijk kunnen ook die weer dromen. Zo ontstaat een soort boom, en de discussievraag is of wijzelf ook in zo'n wereld bestaan, en of die wereld ook door een geest gedroomd wordt. Inventariserend blijken op die vraag nogal verschillende antwoorden te worden gegeven, maar ruwweg vallen de meningen in drie groepen uiteen, die we voor het gemak de toppers, de subtoppers en de topless hebben genoemd. Laat me je aan van elke partij één vertegenwoordiger voorstellen.”

((Antwoorden toevoegen: een pagina per reiziger die probeert ons over te halen in zijn visie te geloven. Wij houden ons op de vlakte: willen best met die persoon meereizen om te zien hoe dat is, maar we willen hetzelfde doen met andere reizigers, en uiteindelijk zelf beslissen.))

Bij dat alles blijven we alert: het juiste antwoord moet een gebied op het eiland beschrijven waar we die kenbron kunnen vinden waarmee we kapitein Diallel hebben overtuigd.