Gedachten­beelden

De meest directe wijze waarop God ons beelden geeft is een profetische: Hij kan ons gedachtenbeelden (gezichten) ingeven, in de vorm van dromen of visioenen. Vaak zijn dit beelden waarin iets abstracts concreet wordt gemaakt.

Soms wordt in het gezicht zowel beeld als uitleg gegeven.

Daniël 7:2-27
Hier vormt een deel van de droom (Daniël 7:2-14) het beeld, en een ander deel (Daniël 7:17-27) de uitleg.
Daniël 8
Hier vormt Daniël 8:3-12 het beeld, en Daniël 8:20-25 de uitleg. (Het gezicht van Daniël 8:13-14 is geen beeldspraak, zoals Daniël 8:26 ook stelt.