Het proteoom

Behalve chromosomen worden aan het nageslacht ook grote hoeveelheden eiwitten doorgegeven — en daarmee potentieel een grote hoeveelheid informatie. De zelfde genen kunnen in een omgeving met andere eiwitten geheel andere effecten hebben, doordat de meeste genen coderen voor enzymen die op eiwitten uit de omgeving aangrijpen.

Van dit zogeheten proteoom, het geheel aan overgeërfde eiwitten, is nog maar een klein deel bekend — wel weten we dat het aantal eiwitten veel groter is dan het aantal genen: de mens heeft zo'n 25.000 genen, maar miljoenen eiwitten.

Een open vraag betreft het aantal dekpunten: als een genoom tot uitdrukking komt in een ander proteoom, zal het dan op de lange duur ook in een andere toestand of opeenvolging van toestanden terechtkomen? Met andere woorden: zijn wezenlijk verschillende wezens met hetzelfde genoom mogelijk?