Zaken

-inversie: functie–
Gegeneraliseerde selectie
E-NTPDase2
Signaalcentrum
Aan­schakelingSchakeling: aan–
Aanpassing
Genetica
Aanvang
De aanvang
Aardscholschuiving
De kosmos
AB0-­bloedgroepgenBloedgroepgen: aB0-–
Abiogenese
De aanvang
Abortus provocatus
Embryologie
Activiteit: gen–
Genactiviteit
Genschakeling
ACTN3
Uitval
Actuele populatiePopulatie: actuele –
ADP
Signaalcentrum
Afbraak: bot–
Netwerken
Aflezen
Genactiviteit
Afwikkeling
De aanvang
Agent
Agenten
AHR2
Uitval
AIDS-resistentie
Uitval
Alfa-actinine-3
Uitval
Allel
Erfelijkheid
Mutaties
Amino­zuurZuur: amino–
Amygdala
Te doen
Amylase
Herhaling
Angelman­syndroomSyndroom: angelman–
Antenne
Sleutel en slot
Atmosfeer
De kosmos
ATP
Signaalcentrum
Auto­katalyseKatalyse: auto–
Autoband
Wallace en Darwin
Automatentheorie
Macromutaties
Auxine
Signaalcentrum
Avalon-assemblage
Weerlegbaarheid
B12: vitamine –
Genschakeling
Base­herhalingHerhaling: base–
BDNF
Netwerken
Belonings­hormoonHormoon: belonings–
Benzalkoniumchloride
Herhaling
Bevruchting: zelf–
Genetica
Bijendans
Sleutel en slot
Bijwerking
Netwerken
Biocentriciteit
Macromutaties
Biofysica
Macromutaties
Biologie: moleculaire –
Macromutaties
BKC
Herhaling
Blad
Problemen
Blindheid: kleuren–
Doelsprong
Bloed
Speciatie
Bloed-breinbarrière
Netwerken
Bloeddruk
Genschakeling
Bloeddrukregulatie
Problemen
Bloedgroepgen: aB0-–
Behoud van variatie
Bloedlichaampje: wit –
Doelsprong
Bloedstolling
Problemen
Bloedstollingssysteem
Onherleidbare complexiteit
Bloedzuigen
Doelsprong
Boeing-747-argument
Evolutieverschijnselen
Bolletje: micro–
Agenten
Boodschapper-RNA
Begrippen
Borneo
Wallace en Darwin
Bot
Netwerken
Bot­afbraakAfbraak: bot–
Bot­vormingVorming: bot–
Bouwplan
De levensevolutievraag
Boven­toonToon: boven–
Brain-derived neurotrophic factor
Netwerken
Breedte: mutatie–Mutatie­breedte
Brein
Degeneratie
Mutaties
Brein: enterisch –
Netwerken
Bruin vetVet: bruin –
Buik­vetVet: buik–
Buitenkernse chromosomale erfelijkheidErfelijkheid: buitenkernse chromosomale –
C¹⁴
De kosmos
Cajal-lichaam
Onherleidbare complexiteit
Cauliflower-gen
Het derde type
CC¹²
De kosmos
CCR5-receptor
Uitval
Cel
De levensevolutievraag
Cel: hersen–
Doelsprong
Cel: spoel–
Problemen met herhaling
Cel­differentiëringDifferentiëring: cel–
Cel­wandWand: cel–
Celdeling
Begrippen
Celreceptor
Netwerken
Uitval
Celwand: proto–
Agenten
Centrum: kleur–
Doelsprong
Centrum: toon–
Doelsprong
CH₃
Genschakeling
Chaos
Behoud van variatie
Chromatine: eu–
Genschakeling
Netwerken
Chromatine: hetero–
Genschakeling
Netwerken
Chromocentrum
Het leven
Chromosoom
Erfelijkheid
Chromosoom: x-–
Uitschakeling van het X-chromosoom
Chromosoom­herhalingHerhaling: chromosoom–
Chromosoomtal
Mutaties
Ciprofloxacine
Herhaling
CNV
Herhaling
Coacervaat
Agenten
Code
De oersoep
Codering
De aanvang
Codon
Doelsprong
Genactiviteit
Het netwerkeffect
Codon: stop–
Doelsprong
Genactiviteit
Codon­herhalingHerhaling: codon–
Coëvolutie
Macromutaties
Combinatorische explosie
Problemen
Complements­voordeelVoordeel: complements–
Complex: tamheids–
Doelsprong
Complexiteit: onherleidbare –
Doelsprong
Compositional evolutionEvolution: compositional –
Concurrent
Verarming
Concurrentie
Verarming
Connectie: zenuw–
Gegeneraliseerde selectie
Constraint: developmental –
Macromutaties
Convergence: genotype –
Macromutaties
Convergentie
Samenloop
Convergentie­faseFase: convergentie–
Copy number variants
Herhaling
CREB
Netwerken
Creutzfeld-Jacob
Te doen
CRISPR-Cas
Wallace en Darwin
Cross-over
Erfelijkheid
Cyclisch adenosinemonofosfaat Responselement BinderResponselement Binder: cyclisch adenosinemonofosfaat –
Cytologie
De levensevolutievraag
D1
Het leven
Daemon: maxwell's –Maxwell's daemon
Dampkring
De kosmos
Darm
Netwerken
Darmperistaltiek
Netwerken
Darwinisme: neo-–
Mutaties
Datering
De kosmos
Degeneratie
Mutaties
Degeneratiemodel
Andere evolutietheorieën
Depressie
Netwerken
Developmental constraintConstraint: developmental –
Dieet
Genschakeling
Diepte: mutatie–Mutatie­diepte
Differentiëring: cel–
Genschakeling
Disk: imaginal –
Doelsprong
Divergentie­faseFase: divergentie–
DNA
Genetica
Netwerken
DNA-sequentie
De genetische stamboom
DNA: junk –
Het leven
DNA: junk-–
Leren
DNA: mitochondriaal –
Andere evolutietheorieën
Te doen
DNA: satelliet-–
Het leven
Doel­sprongSprong: doel–
Dolichol-P
Genactiviteit
Doornenbal
Wallace en Darwin
Dopamine
Netwerken
Down
Herhaling
Duim
Degeneratie
Duon
Het netwerkeffect
Edenproteoom
De aanvang
Effect: mutatie-–
Mutaties
Ei
Doelsprong
Eicel
Embryologie
Eier­schaal
Doelsprong
Eitand
Doelsprong
Eiwit
Genactiviteit
Het netwerkeffect
Eiwit TRPV1TRPV1: eiwit –
Eiwit: spier–
Genactiviteit
Eiwitketen
Genactiviteit
Eiwitvouwing
Puntmutaties
Embryo
Embryologie
Embryologie
Embryologie
Endo­symbiontSymbiont: endo–
Energiedrempel
De oersoep
Enhancer
Genactiviteit
Enterisch breinBrein: enterisch –
Entropievermindering
Wallace en Darwin
Enzym: speeksel–
Herhaling
Equilibrium: punctuated –
Macromutaties
Erfelijkheid
Erfelijkheid
Erfelijkheid: buitenkernse chromosomale –
Genetica
Erfelijkheid: extrachromosomale –
Genetica
Te doen
Erfelijkheidswet
Mendel
Escalatiehypothese
Macromutaties
ESCRT-III
Begrippen
Eu­chromatineChromatine: eu–
Evenwichtbehoud
Problemen
Evergreen-gen
Het derde type
Evolutie
De evolutiegedachte
Mendel
Evolutie: macro–
De evolutiegedachte
Evolution: compositional –
Macromutaties
Exon
Genactiviteit
Expansie
De kosmos
Extrachromosomale erfelijkheidErfelijkheid: extrachromosomale –
Falsificeerbaarheid
Weerlegbaarheid
Familiale exudatieve vitreoretinopathieVitreoretinopathie: familiale exudatieve –
Familie
De levensevolutievraag
Fase: convergentie–
Embryologie
Fase: divergentie–
Embryologie
Fenotype
Mutaties
Feromoon
Sleutel en slot
Feromoon: lok–
Sleutel en slot
FEVR
Puntmutaties
FGFRL1: gen –
Het netwerkeffect
Flagel
Onherleidbare complexiteit
Florale sonicatieSonicatie: florale –
Foetus
Genschakeling
Folium­zuurZuur: folium–
Fosfor
Te doen
Fossiel
De evolutiegedachte
De levensevolutievraag
Fossielenkunde
De levensevolutievraag
Fotosynthese
Onherleidbare complexiteit
Fout: kopieer–
Puntmutaties
Functie­-inversie-inversie: functie–
Functie­maximaliseringMaximalisering: functie–
Fylogenese
Embryologie
Fysiologie
De levensevolutievraag
Gameet
Leren
Gastheerwisseling
Gastheerwisseling
Gedrag: irreducibel voordelig –
Doelsprong
Gehoorbeentje
Embryologie
Gelaats­uitdrukkingUitdrukking: gelaats–
Gen
Erfelijkheid
Genactiviteit
Gen FGFRL1FGFRL1: gen –
Gen SATB1SATB1: gen –
Gen: vachtkleur–
Uitschakeling van het X-chromosoom
Gen: verouderings–
Andere evolutietheorieën
Gen­activiteitActiviteit: gen–
Gen­herhalingHerhaling: gen–
Generatiewisseling
De levensevolutievraag
Erfelijkheid
Genetic engineering: natural –
Macromutaties
Genetica
Genetica
Genetische stamboom
De genetische stamboom
Genexpressie
Het netwerkeffect
Geno­type
Mutaties
Genoom
Problemen
Genoom­herhalingHerhaling: genoom–
Genotype convergenceConvergence: genotype –
Genverdubbeling
Herhaling
Geologie
De kosmos
Geschiktheid
Het derde type
Natuurlijke selectie
Geslacht
De levensevolutievraag
Geslachtsferomoon
Sleutel en slot
Geslachtsorgaan
Sleutel en slot
Geurspoor
Sleutel en slot
Gevaar­kreetKreet: gevaar–
Glycosylering
Genactiviteit
Gonopode
Te doen
Gradatie
Gradatie
Groeifactor
Mutaties
Grond­toonToon: grond–
Haalbaarheid
Evolutieverschijnselen
Haat
Natuurlijke selectie
Hamer
Embryologie
Haploïed
Erfelijkheid
Harmoniegevoel
Gegeneraliseerde selectie
Hart­spierweefselSpierweefsel: hart–
Heelal
De kosmos
Helium
De kosmos
Hemoglobine
Genactiviteit
Speciatie
Herhaling
Herhaling
Herhaling: base–
Herhaling
Herhaling: chromosoom–
Herhaling
Herhaling: codon–
Herhaling
Herhaling: gen–
Herhaling
Herhaling: genoom–
Herhaling
Hersen­celCel: hersen–
Hersen­kaartKaart: hersen–
Hersenen
Embryologie
Herseninhoud
Degeneratie
Hetero­chromatineChromatine: hetero–
Heterozygoot
Erfelijkheid
Hippocampus
Het netwerkeffect
Histologie
De levensevolutievraag
HMGA1
Het leven
Homozygoot
Erfelijkheid
Hondsheid
Doelsprong
Hongersnood
Genschakeling
Hongerwinter
Genschakeling
Hopeful monsterMonster: hopeful –
Hormoon: belonings–
Netwerken
Hout­parasietParasiet: hout–
HOX-familie
Signaalcentrum
HOX-gen
Signaalcentrum
HOXd13
Genactiviteit
Hydratatie
De oersoep
IGF1
Mutaties
IGF2
Genschakeling
Imaginal diskDisk: imaginal –
Imago
Embryologie
Immuniteitssysteem
Leren
Immuunsysteem
Gegeneraliseerde selectie
Index
Verwijzingen
Informatiearmoede
Het leven
Instinct
Mutaties
Insuline groeifactor 2
Genschakeling
Intelligent design
Problemen
Internalisering
Doelsprong
Intron
Genactiviteit
Inversie
Erfelijkheid
Inversie: predicaats–
Gegeneraliseerde selectie
Irreducibel voordelig gedragGedrag: irreducibel voordelig –
Junk DNADNA: junk –
Junk-­DNADNA: junk-–
Kaart: hersen–
Gegeneraliseerde selectie
Kanker
Genschakeling
Katalysator
Katalysatoren
Katalyse
De oersoep
Katalyse: auto–
Macromutaties
Kegel: oog–
Doelsprong
Kern­wandWand: kern–
Kleur­centrumCentrum: kleur–
Kleuren­blindheidBlindheid: kleuren–
Klokgen
Problemen met herhaling
Klonering
Genetica
Koolstof
De kosmos
Koolstofdatering
De kosmos
Kopieer­foutFout: kopieer–
Koppeling: terug–
Terugkoppeling
Kosmos
De kosmos
Kraakbeen
Embryologie
Krab
Macromutaties
Kreet: gevaar–
Sleutel en slot
Kreet: signaal–
Gegeneraliseerde selectie
Kreet: voedsel–
Sleutel en slot
Kwart
Doelsprong
Kwint
Doelsprong
Lantian-assemblage
Weerlegbaarheid
Larve
Doelsprong
Leafy-gen
Het derde type
Leefomgeving
Mutaties
Leren
Leren
Lerende predatorPredator: lerende –
Leucocyt
Doelsprong
Leven
Het leven
Licht­receptorReceptor: licht–
Lichtsnelheid
De kosmos
Liefde
Natuurlijke selectie
Lok­feromoonFeromoon: lok–
Lokstof
Gegeneraliseerde selectie
Lood
De kosmos
LP533401
Netwerken
Lysostaphine
Te doen
Macro­evolutieEvolutie: macro–
Macro­mutatieMutatie: macro–
Mads-box A
Het derde type
Mads-box B
Het derde type
Mads-box C
Het derde type
Magmavloeiing
De kosmos
Marathonmutatie
Uitval
Mastergen
Het derde type
Maximalisering: functie–
Gegeneraliseerde selectie
Maxwell's daemon
Wallace en Darwin
Meiose
Erfelijkheid
Herhaling
Uitschakeling van het X-chromosoom
Mens
De evolutiegedachte
Methicilline
Te doen
Methionine
Genschakeling
Methylering
Genschakeling
Methylgroep
Genschakeling
Micro-RNA
Begrippen
Micro­bolletjeBolletje: micro–
Micro­mutatieMutatie: micro–
Microtubulus
Begrippen
Middenlichaam
Begrippen
Mimicri
Doelsprong
Mineraalafzetting
De kosmos
Misdadigheid
Embryologie
Mitochondriaal DNADNA: mitochondriaal –
Mitochondrië
Genetica
Mitose
Begrippen
Erfelijkheid
Moederkoek
Uitschakeling van het X-chromosoom
Moleculaire biologieBiologie: moleculaire –
Mongooltje
Herhaling
Monomeer
De oersoep
Monotoon padPad: monotoon –
Monster: hopeful –
Macromutaties
Montmorilloniet
De oersoep
Morfogenese
Macromutaties
MRNA
Begrippen
Genactiviteit
Musculus extensor digitalis brevis manus
Te doen
Mutant
Mutaties
Mutatie
Erfelijkheid
Mutaties
Mutatie-­effectEffect: mutatie-–
Mutatie: macro–
Macromutaties
Mutatie: micro–
Micromutaties
Mutatie: punt–
Puntmutaties
Mutatie­breedte
Evolutieverschijnselen
Mutatie­diepte
Evolutieverschijnselen
Mutatievorm
Mutatievormen
MutL
Erfelijkheid
N
De kosmos
Natural genetic engineeringGenetic engineering: natural –
Natuurlijke selectie
Natuurlijke selectie
Neo-­DarwinismeDarwinisme: neo-–
Neotenie
Andere evolutietheorieën
Netvlies
Netwerken
Netwerk
Netwerken
Netwerkcompensatie
Netwerken
Netwerkeffect
Het netwerkeffect
Neuron: spiegel–
Problemen met herhaling
Sleutel en slot
Neurose
Embryologie
Neurosenleer
Embryologie
Neurotransmitter
Netwerken
Niesreactie
Problemen
NOTCH2
Andere evolutietheorieën
NOTCH2NL
Andere evolutietheorieën
OCS
Onherleidbare complexiteit
Octaaf
Doelsprong
Oerknal
De kosmos
Oersoep
De oersoep
Onaangepastheid
Verarming
Ongerichtheid
De oersoep
Onherleidbaar complex systeem
Onherleidbare complexiteit
Onherleidbare complexiteitComplexiteit: onherleidbare –
Ontogenese
Embryologie
Ontstaan
De aanvang
Ontwikkelingshistorie
De levensevolutievraag
Onzekerheidsbeginsel
Evolutieverschijnselen
Oog
Netwerken
Oog­kegelKegel: oog–
Oog­staafjeStaafje: oog–
Oog­zenuwZenuw: oog–
Oogtraanmechanisme
Problemen
Orde
De levensevolutievraag
Organisatie: zelf–
Macromutaties
Organografie
De levensevolutievraag
Ouderdomsbepaling
De kosmos
Overdrachts-RNA
Begrippen
Overleven van de geschiktste
Verarming
Overlevingsvoordeel
Wallace en Darwin
Overstap
Overstap
P53
Begrippen
Pad
Mutaties
Pad: monotoon –
Mutaties
Paleontologie
Macromutaties
Panspermia
De aanvang
PAR
Uitschakeling van het X-chromosoom
Parallel OCS
Onherleidbare complexiteit
Parasiet
Doelsprong
Parasiet: hout–
Doelsprong
Partner­selectieSelectie: partner–
PCB
Uitval
Penis
Sleutel en slot
Peristaltiek
Netwerken
Pleiotropie
Het netwerkeffect
Netwerken
Polychloorbifenyl
Uitval
Polymeer
De oersoep
Polyploïdie
Herhaling
Polysomie
Herhaling
Populatie
Variatie
Populatie: actuele –
Variatie
Populatie: potentiële –
Variatie
Populatiescheiding
Speciatie
Potentiële populatiePopulatie: potentiële –
Prader-Willi­syndroomSyndroom: prader-Willi–
Predator
Behoud van variatie
Predator: lerende –
Behoud van variatie
Predicaats­inversieInversie: predicaats–
Primordium
Te doen
Prion
Te doen
Prion­ziekteZiekte: prion–
Promotor
Genactiviteit
Prooi
Behoud van variatie
Proteïne­syntheseSynthese: proteïne–
Proteoom
Genetica
Het leven
Het proteoom
Proto­celwandCelwand: proto–
Pseudo-autosomale regio
Uitschakeling van het X-chromosoom
Punctuated equilibriumEquilibrium: punctuated –
Punt­mutatieMutatie: punt–
Radioactiviteit
De kosmos
Recapitulatietheorie
Embryologie
Receptor
Gegeneraliseerde selectie
Sleutel en slot
Uitval
Receptor: licht–
Gegeneraliseerde selectie
Recombinatie
Doelsprong
Natuurlijke selectie
Reduplicatie
De aanvang
Registers
Registers
Regulering
Uitschakeling van het X-chromosoom
Replicatie
Erfelijkheid
Replicator
Terugkoppeling
Resistentie
Herhaling
Te doen
Uitval
Responselement Binder: cyclisch adenosinemonofosfaat –
Netwerken
Ribosomaal RNA
Begrippen
RNA
Begrippen
Netwerken
RNA: xist-–
Uitschakeling van het X-chromosoom
RNF12
Uitschakeling van het X-chromosoom
Roodverschuiving
De kosmos
Ruggengraat
Embryologie
Runderdolheid
Te doen
Samengaan
Samenwerking
Samengroei
Doelsprong
Samenloop
Samenloop
Samenwerking
Samenwerking
Samenwerking
SATB1: gen –
Het netwerkeffect
Satelliet-­DNADNA: satelliet-–
Schaal: eier–Eier­schaal
Schakeling: aan–
Genschakeling
Schakeling: uit–
Genschakeling
Sedimentatiesnelheid
De kosmos
Selectie
Natuurlijke selectie
Selectie: partner–
Behoud van variatie
Selectie: vossen–
Doelsprong
Sensor
Gegeneraliseerde selectie
Serieel OCS
Onherleidbare complexiteit
Serotonine
Netwerken
Signaal­kreetKreet: signaal–
Signaalcentrum
Signaalcentrum
Signaaloverdracht
Genschakeling
Silhouet
Mutaties
Single Nucleotide Polymorphism
Puntmutaties
Sleutel en slot
Sleutel en slot
Slot: sleutel en –Sleutel en slot
Smook
Verarming
Snavelvorm
Wallace en Darwin
SNP
Puntmutaties
Sonicatie: florale –
Problemen
Soort
De levensevolutievraag
Variatie
Soortvorming
Speciatie
Speciatie
Speciatie
Speeksel­enzymEnzym: speeksel–
Spiegel­neuronNeuron: spiegel–
Spier­eiwitEiwit: spier–
Spier­vezelVezel: spier–
Spierweefsel
Genactiviteit
Spierweefsel: hart–
Genactiviteit
Spijsvertering
Problemen
Spinnenweb
Doelsprong
Spoel­celCel: spoel–
Spontane generatie
De aanvang
Spoor
Sleutel en slot
Sprintercel
Uitval
Sprong: doel–
Doelsprong
SRD5A3
Genactiviteit
Staafje: oog–
Netwerken
Staart
Embryologie
Staart­wervelWervel: staart–
Stamboom
De genetische stamboom
Standplaats
Verarming
Stekel
Wallace en Darwin
Stelsel: ster–
De kosmos
Ster­stelselStelsel: ster–
Stervorming
De kosmos
Stikstof
De kosmos
Stofwisselingsproduct
De levensevolutievraag
Stop­codonCodon: stop–
Suikerstaart
Genactiviteit
Suikerziekte
Genschakeling
Survival of the fittest
Verarming
Symbiogenese
Samenwerking
Symbiont: endo–
Samenwerking
Symbiose
Samenwerking
Synapsgroei
Genschakeling
Syndroom: angelman–
Genschakeling
Syndroom: prader-Willi–
Genschakeling
Syndroom: williams-Beuren–
Doelsprong
Synthese: proteïne–
Genactiviteit
Systematiek
De levensevolutievraag
T-cellen
Het netwerkeffect
Tamheid
Doelsprong
Tamheids­complexComplex: tamheids–
Tand
Doelsprong
TCAB1
Onherleidbare complexiteit
Tekening: vleugel–
Samenloop
Telomeer
Onherleidbare complexiteit
Telomerase
Onherleidbare complexiteit
Terts
Doelsprong
Terug­koppelingKoppeling: terug–
Testosteron
Genactiviteit
Toon: boven–
Doelsprong
Gegeneraliseerde selectie
Toon: grond–
Gegeneraliseerde selectie
Toon­centrumCentrum: toon–
Topografie
Gegeneraliseerde selectie
TPM1
Genactiviteit
Transposon
Genetica
Trisomie
Herhaling
TRNA
Begrippen
Tropen
Mutaties
Tropomyosine
Genactiviteit
TRPV1-receptor
Het netwerkeffect
TRPV1: eiwit –
Het netwerkeffect
Tsix
Uitschakeling van het X-chromosoom
TSPAN12
Puntmutaties
Tubulus
Begrippen
Type: geno–Geno­type
Uit­schakelingSchakeling: uit–
Uitdrukking: gelaats–
Gegeneraliseerde selectie
Uitsterven
Mutaties
Verarming
Uitval
Uitval
Uitzetting
De kosmos
Uitzeven
Doelsprong
Uniformiteits­voordeelVoordeel: uniformiteits–
Uranium
De kosmos
Vachtkleur­genGen: vachtkleur–
Vagina
Sleutel en slot
Variatie
Mendel
Variatie
Verarming
Verarming
Verlies
Speciatie
Vermeij: geerat –
Macromutaties
Verouderings­genGen: verouderings–
Verpoppen
Doelsprong
Vervelling
Te doen
Verwantschap
De genetische stamboom
De levensevolutievraag
Verwijzing
Verwijzingen
Vet: bruin –
Netwerken
Vet: buik–
Netwerken
Vet: wit –
Netwerken
Vetzucht
Genschakeling
Vezel: spier–
Genactiviteit
Vierkleuren­zichtZicht: vierkleuren–
Vijfvingerplan
Degeneratie
Vin
Genactiviteit
Vis
Speciatie
Vitamine B12B12: vitamine –
Vitreoretinopathie: familiale exudatieve –
Puntmutaties
Vlees
Genschakeling
Vleugel­tekeningTekening: vleugel–
Voedsel­kreetKreet: voedsel–
Voordeel: complements–
Behoud van variatie
Voordeel: uniformiteits–
Verarming
Voorplanting
Erfelijkheid
Voorspel
Sleutel en slot
Voortplanting
De levensevolutievraag
Genetica
Vorming: bot–
Netwerken
Vossen­selectieSelectie: vossen–
Vruchtvliezen
Uitschakeling van het X-chromosoom
Wand: cel–
Agenten
Wand: kern–
Agenten
Wapen­wedloopWedloop: wapen–
Web
Doelsprong
Wedloop: wapen–
Macromutaties
Weefsel
De levensevolutievraag
Weerlegbaarheid
Weerlegbaarheid
Wervel: staart–
Embryologie
Wespeneter
Doelsprong
Willekeur
Verarming
Williams-Beuren­syndroomSyndroom: williams-Beuren–
Wind
Problemen
Wit bloedlichaampjeBloedlichaampje: wit –
Wit vetVet: wit –
X-­chromosoomChromosoom: x-–
X-inactivatiecentrum
Uitschakeling van het X-chromosoom
Xist
Uitschakeling van het X-chromosoom
Xist-­RNARNA: xist-–
Y-chromosoom
Uitschakeling van het X-chromosoom
Zelf­bevruchtingBevruchting: zelf–
Zelf­organisatieOrganisatie: zelf–
Zenuw: oog–
Netwerken
Zenuw­connectieConnectie: zenuw–
Zicht: vierkleuren–
Doelsprong
Ziekte: prion–
Te doen
Zuur: amino–
Genactiviteit
Zuur: folium–
Genschakeling
Zwangerschap
Genschakeling
ΜRNA
Begrippen