erfelijkheid

((Een beschrijving van meiose en mitose, geslachtelijke voorplanting en generatiewisseling. Te beschrijven begrippen: chromosoom, gen, allel, haploïed enz., homozygoot, heterozygoot.))

((Vraag: Bij inversie, replicatie, en andere mutaties lopen de homologe chromosomen niet meer parallel. Hoe werkt cross-over dan? Zeker als de chromosomen niet meer dezelfde lengte hebben.))

Het kopiëren van chromosomen gaat niet altijd goed — meestal is er dan sprake van één letter die verkeerd gekopieerd wordt. Het eiwit MutL hecht zich aan plaatsen waar origineel en kopie verschillen en poogt de fout te repareren. Soms lukt dit repareren niet, ondanks de grote hoeveelheden MutL die zich uiteindelijk aan één fout kunnen hechten, en is er sprake van een puntmutatie.