Degeneratie

Er zijn aanwijzingen dat de mens het oorspronkelijke bouwplan heeft geleverd, en dat andere wezens daar later van af zijn geleid.

Een chimpanseebaby lijkt op een mensenbaby, bijvoorbeeld qua haarlijn. Bij het opgroeien verdierlijkt hij: krijgt overal haar, en in de puberteit draait de schede zodat achterlangs paren mogelijk wordt.

Chimpansees hebben ook een stukje DNA dat naburige genen zó regelt dat ze een kleinere herseninhoud hebben — mensen missen dat stukje en hebben daardoor een brein waarvan bepaalde onderdelen groter zijn. Wat zou het evolutionaire nut kunnen zijn van hersenverkleinend DNA?

Het verschil tussen poten en vinnen berust op HOX-genen die aan staan in het pootdier, maar uit in het vindier. Dit maakt het a priori waarschijnlijker dat vinnen zijn ontstaan uit poten dan andersom, want waarom zou een dier een gen hebben dat geen nuttig werk doet (maar dit wel kan), tenzij het eerder wel actief is geweest.

Zowel bij hoefdieren (evenhoevigen en onevenhoevigen) als bij roofdieren en dikhuidigen is de duim gedegenereerd. Toch neemt de duim een aparte plaats in bij alle dieren met een vijfvingerplan, hoewel die aparte plaats slechts bij enkele dieren voordeel oplevert.