Problemen met de neodarwinistische evolutietheorie

((Evenals al het andere nog uit te werken.))

De combinatorische explosie
De combinatorische explosie maakt dat de gegeven paar miljard jaar niet volstaan, zelfs zonder natuurlijke selectie — dat wil zeggen als de wereld oneindig groot zou zijn en alle wezens miraculeus in leven zouden blijven en zich zouden voortplanten.
Waarom zijn er maar zo weinig basisvormen van het blad? Functionele wijzigingen zijn talrijk: zie de vleesetende planten, de moederplant, enz. Er zou dus wel mutatie moeten zijn. Is er dan zo'n strenge selectiedruk op bladvorm dat die gemuteerde vormen meteen uitstierven? Maar hoe zijn die vleesetende vormen dan ontstaan (doelsprong)?
Het kleine genoom
De mens heeft zo'n 25.000 genen, en zijn genoom past op een klassieke DVD — en van dat genoom is ongeveer de helft dan nog rommel van een op hol geslagen gen. Die handvol genen coderen voor honderden organen, honderden aanpassingsmechanismen (niesreactie, winden laten zonder vochtverlies, bloedstolling, evenwichtbehoud, bloeddrukregulatie, spijsvertering, oogtraanmechanisme inclusief de afvoer in de neus — vaak zeer complexe mechanismen, die ook nog eens omslachtig geïmplementeerd zijn). Er moet een enorme correlatie zijn, die experimentele variatie nagenoeg onmogelijk maakt. Blijkbaar is de code zó gekozen, dat hogere levensvormen als de mens heel efficiënt beschrijfbaar zijn.

((Toevoegen: intelligent design:

Atheïst
God, of Gods handelen, is nooit waargenomen.
Agnost
Misschien is hij waarneembaar in de evolutie. Il wil dat onderzoeken.
Atheïst
Wat? God introduceren in het onderzoek? Dat nooit! Dat is zó onwetenschappelijk!

))

De hypothese is moeilijk falsifieerbaar, maar leidt wel tot conclusies als dat bijvoorbeeld florale sonicatie minstens 45 maal onafhankelijk is ontstaan bij verschillende bijensoorten. Als we uitgestorven, onbeschreven en ononderzochte soorten meetellen zal dit aantal nog hoger worden — zo is al bekend had het gedrag minstens 66 maal verloren is gegaan.