Cormophyta, spruitplanten

Deze planten hebben (op een paar thalleuze levermossen na) een echte stengel en bladeren. Sommige bladeren kunnen wel een bijzondere vorm hebben, zoals die van paardestaarten, of gereduceerd zijn.
Naamgeving
Grieks „kormos”, onder meer ‚stam’, en „phuton”, ‚plant’ of ‚gewas’. De afdelingen Bryophyta en Pteridophyta worden ook wel gezien als onderafdelingen van één afdeling, Archegoniatae.