Thallophyta, loofplanten

Deze planten hebben geen echte wortels, stengels of bladeren. Soms kunnen onderdelen daar wel op lijken; zo kan de steel van een paddestoel ten onrechte voor een stengel worden aangezien.
Naamgeving
Grieks „thallos”, ‚takken, loof’ (van „thalloo”, ‚bloeien’), en „phuton”, ‚plant’ of ‚gewas’.

Bacteriophyta, bacteriën

Naamgeving
Grieks „baktrion”, ‚stok’ (naar de staafvorm der eerste ontdekte bacillen), en „phuton”, ‚plant’ of ‚gewas’.

Cyanophyta, blauwalgen

Naamgeving
Grieks „kuanos”, ‚iets donkerblauws’ (eigenlijk ‚iets met de kleur der golven’ < „kuma”, ‚golf’), en „phuton”, ‚plant’ of ‚gewas’.

Phycophyta, groene, bruine en rode algen

Naamgeving
Grieks „phukos”, ‚zeewier’, en „phuton”, ‚plant’ of ‚gewas’.

Mycophyta, zwammen

Planten zonder bladgroen. De verdere indeling hieronder is tentatief.
Naamgeving
Grieks „mukès”, ‚paddestoel’, en „phuton”, ‚plant’ of ‚gewas’.

Mycomycetes, hogere zwammen

Ascomycetes, paddestoelen

Hypocreaceae, knotspaddestoelen
Claviceps, moederkoorn
Naamgeving
Zo genoemd wegens de uitwerking op de baarmoeder. Besmette graanaren heten duivelsaren wegens de giftiheid.
Claviceps purpurea, moederkoorn
Vergiftig: het kan de dodelijke kriebelziekte (raphania) veroorzaken. Niet in de tuin aanwezig, hoewel wel daar behorend. Moederkoorn is een der chemisch meest complexe kruiden, met drie hoofdgroepen actieve stoffen: alkaloïden, aminen (eiwitachtige stoffen, waaronder ergonovine en ergotamine — beide bijzonder giftig — en ergometrine) en cholinen (waaronder acetylcholine).
Gebruik
Uit ergometrine wordt LSD gesynthetiseerd. Ergometrine veroorzaakt een langdurige spastische samentrekking der bloedvaten en van de uterus, is dus bloedstelpend bij uterine bloedingen, maar veroorzaakt ook bloeddrukverhoging en gangreen. Farmaceutische preparaten werken op gladde spieren (van bronchiën, maagdarmstelsel, baarmoeder).
Geschiedenis
Vroeger traden soms massale moederkoornvergiftigingen op; de laatste in Rusland in 1880. Heette in de Middeleeuwen Antoniusvuur. Slachtoffers verloren door de gangreen vaak vingers, tenen, of erger. In 1091 stichtte Gaston uit de Dauphiné de Antoniusbroeders, een lekenorde van ziekenverplegers, die later een kloosterorde werd en uiteindelijk opging in de Maltezer orde.