Het aanpassen van het programma

Sommige soorten van ongewenst gedrag door dit programma kunnen verholpen worden door tekstbestanden in de hoofdmap aan te passen. Hiertoe kunt u het bestand openen (bijvoorbeeld in Kladblok), de aanpassing uitvoeren, het bestand opslaan, en vervolgens de verzenverzameling opnieuw starten.

Menu's
Door een fout in oudere versies van de Internet Explorer worden menu's soms getoond met een te grote linkermarge. Dit kan verholpen worden door een kleine verandering aan te brengen in het bestand Lijst.css. Één van de regels daarin begint met #Tabs ul li, en de regel daaronder begint met een boel wit, en dan de twee karakters /*. Verwijder deze /*.
Knoppen
Als het gebruik van de knoppen leidt tot fouten, of tot ‚Dit onderwerp is nog niet ingevoegd’, kan dit vaak verholpen worden in het bestand Lijst.js. Vind de regel window.event.cancelBubble = true;, en vervang deze door de regel window.event.stopPropagation().