probleem­oplossing

((De problemen uit de eerste alinea hieronder zouden niet meer voor mogen komen.))

Als een boekje niet meer reageert zoals het behoort wil de knop <F5> nog wel eens helpen. Verschijnt een bericht dat de pagina niet kan worden weergegeven, dan is <Backspace> gevolgd door <F5> nodig op weer leven in het boekje te krijgen.

Problemen met de knoppen kunnen worden gerepareerd door aanpassing.

Mij zijn twee soorten mogelijke problemen met de menu's onder de knoppen bekend. Een te grote linkermarge kan worden gerepareerd door aanpassing. Een ander probleem, dat alleen op lijkt te treden bij gebruik van Opera, is dat het menu soms verdwijnt voordat men een keuze heeft kunnen maken. Hiervoor is mij nog geen oplossing bekend.