Onttrekkingskosten

Er zijn allerlei zaken die te meten zijn aan de kosten die voortvloeien uit onttrekking. We geven hier enige voorbeelden.

Vrijheid, Discriminatie
Dit is hier behandeld.
Monopolies
Dit is hier behandeld.
Rechtvaardigheid
Dit is hier behandeld.
Privacy, geheimhouding
Naast absolute geheimen bestaan ook relatieve geheimen. Wie wil kan bij het kadaster opvragen hoe groot de leningen zijn geweest waarvoor mijn huis hypotheek stond, maar dit is omslachtig, en daardoor is deze informatie in de praktijk redelijk privé. Hoe groter de moeite die men moet doen om aan informatie te komen, des te hoger de privacy; hoe meer mensen bij informatie kunnen des te lager.
Wetten kunnen voor bepaalde soorten gevoelige informatie een minimaal privacyniveau eisen.
Zie ook hier.

Het belang van deze „gemene maat” is commensurabiliteit: als rechten of waarden tegen elkaar afgewogen moeten worden gebeurt dat altijd aan de hand van een gemene maat, en het is goed die expliciet te maken. Dat maakt jurisprudentie ook waardevoller: een opinie over de relatieve waarde van moeite en geld in een arrest dat discriminatie tegen vrijheid afweegt is daarmee ook bruikbaar in een arrest over, zeg, privacybescherming versus veiligheid. Ook kunnen dergelijke verhoudingen in wetgeving worden vastgelegd.