Loyaliteit

Wij staan onvoorwaardelijk achter Amerika. Met die boodschap steunt de Nederlandse regering de acties van de Verenigde Staten in Afghanistan. Ik hoop van ganser harte dat ze niet menen wat ze zeggen. Onvoorwaardelijk? Dus we blijven achter Amerika staan als dat land zou overgaan tot acties die wij moreel verwerpelijk zouden vinden?

Principieel zijn is goed, als het om principes gaat: „Wij staan onvoorwaardelijk achter de godsdienstvrijheid” zou een lovenswaardige politieke leuze zijn. Dan gaan wij voor godsdienstvrijheid, ook als dat ons impopulair zou maken, of als dat economische nadelen zou hebben. Men zou ons aan kunnen spreken op dit principe, en wij zouden ons erop kunnen beroepen als we verantwoording aflegden van onze keuzen en ons gedrag.

Helaas zijn wij niet principieel, en zolang ze ons met rust laten laten wij de Taliban met rust.

„Wij zijn onvoorwaardelijk tegen terrorisme” zou ook een goede leuze zijn. Steevast weigeren zaken te doen met terroristische regimes, uit principe nooit toegeven aan chantage, kidnapping of gijzeling. Helaas zijn wij ook hier niet principieel: in tegenstelling tot een land als Canada gaan wij in onderhandeling bij gijzelingen en ontvoeringen, en handelsgeld maakt ons nog wel eens blind.

Maar onvoorwaardelijk achter Amerika? Onvoorwaardelijk de kant van de sterkste jongen van de klas kiezen? Ik schaam me, Nederlander te zijn!