verwijzingen naar Bijbel- en andere boeken

De verwijzingen in de deelpagina's van deze index zijn oplopend gesorteerd naar het aanvangspunt van de passage, en bij gelijk aanvangspunt aflopend naar eindpunt.

Daardoor komt — zoals men zou verwachten — „Genesis 2:4a” ná „Genesis 2:4”, „Genesis 1” vóór „Genesis 1:1”, en „Genesis 1-3” vóór „Genesis 1:1-2:4a” — alle gevallen waarin op aflopend eindpunt is gesorteerd.

Het heeft wel de voor sommigen tegenintuïtieve consequentie dat „Genesis 1:3-5” vóór „Genesis 1:3” komt, maar anders zouden „Genesis 1”, „Genesis 1:1” en „Genesis 1:1-31” in die volgorde komen te staan, hoewel de eerste en de laatste verwijzing exact dezelfde passage aanduiden — een duidelijk ongewenste situatie.

Waarschuwing
In sommige verwijzingen, vooral in het boek Psalmen, kan de hoofdstuk- en/of versnummering één verschillen met die in Nederlandse Bijbels. Het gaat in dit geval om een fout die ik, bij rapportage, graag zal verbeteren.