Overheids­budget

De overheids­boekhouding.

De overheids­begroting mag bij economische nulgroei geen tekort vertonen. Het begrotingsoverschot bij nulgroei wordt gebruikt ter delging van de staatsschuld. Het meerdere bij economische groei wordt in reserven gestopt.

Overheids­uitgaven.