Overheidsbudget

Boekhouding.

De begroting van de overheid mag bij economische nulgroei geen tekort vertonen. Het begrotingsoverschot bij nulgroei wordt gebruikt ter delging van de staatsschuld. Het meerdere bij economische groei wordt in reserven gestopt.