Inmenging

Vijandige inmenging mag slechts verticaal, door hoger bestuur, toegestaan worden, op basis van zeer specifieke ethische overwegingen.

Vrijwillige inmenging door anderen wordt in principe toegestaan op reciprociteitsbasis. Een ander land mag hier moskeeën faciliteren als wij daar kerken (of Hindoetempels) mogen financieren. Import is onbelemmerd vanuit landen waarnaar wij ook vrijelijk mogen exporteren. Visa zijn onnodig voor burgers van landen waar wij ook zonder visum binnen mogen.

Natuurlijk zijn hier uitzonderingen op, maar die moeten een wettelijk kader hebben — normaliter dat de inmenging niet aan reciprook gewenste Nederlandse normen voldoet. Als uit een land veel illegale immigranten komen kan eenzijdige visumplicht worden opgelegd — wij aanvaarden ook geen illegale emigratie van Nederlanders. Als geïmporteerde goederen niet voldoen aan onze eisen (kwaliteit, milieu, kinderarbeid) kunnen ze geweigerd worden — wij aanvaarden ook geen export van dergelijke ondermaatse goederen.