Kosten delen

Als offers moeten worden gebracht is het belangrijk

  1. Alle kosten mee te rekenen;
  2. Een adequaat verdelingsschema te maken.
  3. Kosten goed toe te rekenen: uiteindelijk moeten de kosten door de voordeelgenieters worden opgebracht en aan de nadeelslijders worden uitgekeerd.s

Voorbeelden van gemakkelijk vergeten kosten.

Gemiste voordelen door tijds­verschil
China heeft gelijk als het klaagt over het feit dat het Westen zijn industriële revolutie zonder CO₂-­beperkingen heeft kunnen beleven. Het antwoord moet zijn dat het Westen ook voor zijn historische uitstoot zal moeten betalen.
  • Dit zorgt voor een gelijk speelveld.
  • Met het geld kan de al veroorzaakte schade ongedaan worden gemaakt.
  • Er zal een vorm van gespreide betaling gevonden moeten worden.