Middelen

Middelen en hulpbronnen waaraan de behoefte varieert dienen zo hoog mogelijk in de hiërarchie beheerd te worden, om verspilling tegen te gaan. Zo zal een gemeente slechts zoveel politiemensen in dienst hebben als ze normaliter nodig heeft, en bij grotere behoefte aanspraak doen op het provinciaal politiereservoir. (De macht over deze politiemensen ligt echter zo laag mogelijk, bij voorkeur op wijkniveau.)

Dit loskoppelen van macht en middelen maakt het efficiënt bestaan van lage overheden mogelijk: niet ieder straatbestuur hoeft stratenmakers in dienst te hebben, die huurt het wel van de gemeente of provincie als ze nodig zijn.

In sommige gevallen kan de markt de middelen verschaffen; in andere zijn hogere overheden de juiste beheerders. Die afweging dient zorgvuldig gemaakt te worden, want de markt is vaak kostenefficiënter (als de juiste garanties geëist worden), maar zonder vitale kennis heeft de overheid een achterstand bij onderhandelingen of contrôles. Zo zal een bouwproject aan de markt uitbesteed kunnen worden, maar zullen de controlerende ambtenaren bij een hogere overheid gehuurd moeten worden.