Het volk

Het volk bestaat uit individuen met zeer verschillende capaciteiten en wensen. Een politiek systeem is (per definitie van democratie) democratisch in de mate waarin het die individuen gelijke beslissings­macht geeft. Dit betekent dat in een democratisch systeem actief gewaakt moet worden dat rijkere, intelligentere, gezondere, sympatiekere, contactrijkere individuen of organisaties niet meer macht krijgen dan anderen.

Daartoe is nodig dat de leden van het volk niet ieder zelf deelnemen aan het dagelijkse besluitvormings­proces, maar dat overlaten aan een meer homogene vertegenwoordiging.

In het bijzonder lobbyen is een antidemocratische bezigheid in zoverre het volksvertegenwoordigers poogt te beïnvloeden. De juiste plaats voor lobbyen is het Invoerinstituut: informatie kan hier geleverd worden, waarna die na controle opgenomen wordt in het advies aan de Kamer.

Op het moment van kiezen dient de burger zo nauwkeurig mogelijk het ideaal te benaderen dat anders de vertegenwoordigers dienen te belichamen.

((Te doen.))

Als het volk te talrijk is heeft het individu feitelijk geen invloed, en is dus niet gerepresenteerd. Bij een talrijker volk zal de kamer een hogere beslis­drempel (de fractie stemmen die nodig is om een wet aan te nemen) moeten aanhouden. Een formule hiervoor uitwerken. (De naïve formule vergt 50% bij twee personen en 100% bij meer dan twee personen en is dus niet werkbaar.)

Idealiter kan de kiezer per onderwerp aangeven hoe hoog dit mag stijgen: onderwerp A moet in de gemeente; onderwerp B mag op lands- of supranationaal niveau worden beslist. Door dit aan te geven legitimeert de burger de op zulk niveau genomen besluiten. Wellicht kan de burger dit aangeven ook overdragen aan een hogere vertegenwoordiging (zodat, zeg, de gemeenteraad een onderwerp naar provinciaal niveau kan tillen).

Grote vaste eenheden (landen, federaties, ‥) zijn ondemocratisch, maar gelegenheids­coalities zijn dat niet: slechts die kleine eenheden — in het limietgeval individuën — die mee willen doen doen ook mee.