Stemmen

Het huidige systeem van sporadische verkiezingen heeft grote nadelen.

Ondemocratisch
Democratie vereist gelijke kies­macht. Als sommigen bij het bereiken van de kiesgerechtigde leeftijd meteen mogen kiezen, en anderen moeten wachten omdat het toevallig geen verkiezings­jaar is, wordt aan deze eis niet voldaan.
Niet vertegenwoordigend
Sporadische kiesmomenten hebben een psychologisch nadeel: in een campagne wordt gestreden om de bevolking te verwarren en aan te trekken, waardoor de houding van de kiezer vaak niet zijn gewone houding is. Op zijn minst zijn de politieke gedachten van kiezers tijdens verkiezingen emotioneler dan anders.
Ook krijgen de zaken die spelen in een verkiezingsjaar een onevenredig gewicht bij de keuze, des te meer daar die zaken door de partijen die daar profijt van hopen te hebben extra aangedikt zullen worden.
Niet legitiem
Kort na verkiezingen vertegenwoordigt de kamer weliswaar de kiezer van dat moment, maar op andere momenten vertegenwoordigt zij de kiezer van jaren terug — hoewel zij beslissingen neemt over het heden. En altijd ontbreekt de historische spreiding die maakt dat de kiezer als duurzame persoon, en niet slechts als momentopname, wordt vertegenwoordigd.
Manipuleerbaar
Het kan voor partijen voordelig zijn verkiezingen uit te lokken (bijvoorbeeld door een kabinet te laten vallen), of, omgekeerd, door het dreigen met verkiezingen aan partijen die op verlies zijn concessies te ontlokken.

Toestaan dat de kiezer op ieder moment zijn stem kan wijzigen is geen oplossing: dat brengt slechts een omslachtige vorm van directe democratie.

Correct is daarom als iedereen op vaste leeftijden stemt, bijvoorbeeld op iedere lustrumverjaardag. Om praktische redenen kan de gelegenheid gegeven worden in de verjaardagsmaand te stemmen; de eerste van iedere maand wordt de samenstelling van de kamer dan aangepast.