Uitvoer

Er is ook een instituut Uitvoer nodig dat de genomen beslissingen implementeert.

Het instituut Uitvoer heeft een hoofd dat in bijzondere gevallen („ingrijpen”) de coördinatie van het beleid op zich neemt. ((Zie ook het staatshoofd.))