Eigenbelang

Noodzakelijkerwijs valt het eigenbelang van volksvertegenwoordigers niet altijd samen met dat van de door hen vertegenwoordigden. Waar discrepantie bestaat dient ofwel die opgeheven te worden, ofwel geen beslismacht gegeven te worden.

Het onthouden van beslismacht.

Salaris
Volksvertegenwoordigers mogen niet over hun eigen salaris en vergoedingen beslissen. In de wet kan vastgelegd worden dat zij een modaal of mediaan inkomen ontvangen.
Vergoedingen zijn waar mogelijk in natura, om misbruik te voorkomen. Een auto met chauffeur van de zaak, geen kilometervergoeding en vergoeding voor een privéchauffeur. Bureauruimte wordt beschikbaargesteld, eventuele assistenten komen in dienst van het inkoopsbureau en worden vandaaruit gedetacheerd, en zo voort.
Eigen vermogen
Volksvertegenwoordigers mogen hun eigen vermogen niet politiek inzetten. Voor de duur van hun vertegenwoordigersschap zal een onafhankelijke partij dat vermogen beheren.

Het opheffen van discrepanties.

Schenkingen
Volksvertegenwoordigers mogen geen schenkingen of daarmee gelijk te stellen voordelen genieten.
Ook het levensonderhoud ná het werk als vertegenwoordiger moet geregeld worden, om te voorkomen dat beslist wordt in het voordeel van potentiële toekomstige werkgevers. Wellicht verplicht een vertegenwoordiger zich de rest van zijn leven in staatsdienst te blijven, en ook dan geen geschenken te aanvaarden.