Invoer

Er is dan een instituut Invoer nodig dat de gevraagde informatie levert.

Dit instituut zal uit verschillende faculteiten bestaan, naar vakgebied.

Er is ook terugkoppeling van uitvoer naar invoer. Het bureau voor de statistiek en het „plan­bureau” maken deel uit van die terugkoppeling: informatiegaring is uitvoer, interpretatie en projectie is invoer. Naast modellen werkt het planbureau ook met simulaties op zo nauwkeurig mogelijk niveau: iedere gesimuleerde eenheid wordt gemodelleerd — daar zijn heel wat psychologische onderzoeken voor nodig: hoe reageert een ambtenaar met drie jonge kinderen op een verbod op tabaksreclame? Op allerlei niveaus: wat doet de Chinese overheid als de invoertarieven omhoog gaan — of wellicht moeten de verschillende leiders apart gemodelleerd worden.

Het instituut Invoer levert gevraagd, maar ook ongevraagd informatie, en gelijke informatie aan alle kamerleden. Die informatie is niet eerst (bij voorbeeld door ambtenaren van een ministerie) gefilterd.

Er is ook een bureau dat systeem­risico's onderkent — de gemeenschappelijke oorzaak achter de Eerste Wereldoorlog, de grote stroomuitval in New York en de kredietcrisis. Zodra een systeem dreigt te ontstaan dat extreme effecten kan hebben slaat dit bureau alarm.

((Te doen.))

Crowd wisdom
Groepen kunnen kennis hebben die de samenstellende individuën niet hebben. Het betreft dan statistische kennis — zoals een serie van 1000 worpen met een munt een goede benadering van de kans op kruis bevat, hoewel geen der individuele uitkomsten die informatie bevat. Zulke informatie ontstaat als de individuën onderling onafhankelijk zijn. Om dergelijke informatie te vinden kan massademocratie zinvol zijn, op voorwaarde dat gezorgd wordt dat de keuzen onafhankelijk zijn, en de uitkomst aan al die keuzen recht doet. Een vergadering (waar alle sprekers de anderen beïnvloeden en vaak de stem van de baas overwogen of doorslaggevend is) is de slechtste manier om te pogen deze informatie te verkrijgen; een goed opgezette markt in veel gevallen de beste. (Vergelijk de Amerikaanse markt in verkiezingsaandelen: iemand kan voor $ 2 twee aandelen kopen; het ene keert $ 2 uit als de Democraten winnen en het andere als de Republikeinen winnen, of ieder aandeel keert $ 2 × de fractie der behaalde stemmen uit. De koers van de aandelen is meestal een goede voorspelling van de actuele uitslag.)
Referenda die meer zijn dan informatieve enquêtes strijden met goed bestuur:
  1. De beslissers zijn niet politiek verantwoordelijk voor de gevolgen.
  2. Een referendum gaat over één onderwerp, terwijl beslissingen alle samenhangende onderwerpen tegelijk in ogenschouw moeten nemen.