Het hoofd

Tenslotte is het waarschijnlijk wenselijk een natuurlijke persoon als enkelvoudig hoofd te hebben, dat de groep als geheel kan vertegenwoordigen. Op nationaal niveau is dat het staatshoofd, op lager niveau de Comissaris van de Koningin, de burgemeester, het wijkhoofd, en noem maar op.

Op hogere niveaus wordt deze persoon gesteund door een kabinet.

Deze persoon heeft verschillende taken.

Identificatie
De eenheid van de groep wordt geconcretiseerd in het hoofd.
Representatie
Het hoofd kan spreken namens de groep als geheel.
Mediatie
Bij interne verdeeldheid kan het hoofd verbindend optreden.
Dictatuur
In uitzonderlijke omstandigheden kan dictatorschap nodig zijn. Macht corrumpeert echter en leidt tot hoogmoed en onfeilbaarheidswaan. Dictatorschap moet daarom zeer kortdurend zijn: hoe groter de macht, des te korter de duur. Het Romeinse systeem was zo gek nog niet. Staatsgeheimen zijn een vorm van dictatorschap.
In uitzonderlijke omstandigheden kan de volksvertegenwoordiging expliciet voor een strict beperkte tijd macht aan het hoofd toekennen.
  • Crisis: als op stel en sprong belangrijke beslissingen moeten worden genomen (oorlog, uiteenvallen van verbanden).
  • Geheim: als onderhandeld moet worden waarbij de voorwaarden en grenzen van het dictaat niet bekend mogen worden.
Ombudsman
Burgers kunnen hier hun beklag doen over onheuse behandeling, hetzij door systeemfouten, hetzij doordat het systeem zoals het bedoeld is niet gevolgd wordt. Dit is feitelijk een bijzonder geval van mediatie.

Voor een goed functioneren dient aan verschillende eisen te zijn voldaan.

Dit hoofd dient wel onderscheiden te worden van het hoofd van het uitvoerinstituut. Dit laatste treedt op als directe coördinatie van uitvoerende taken nodig is, en is dan (als voorbeeld) hoofd van politie, van een eventueel crisiscentrum, en zo voort. Dergelijke taken met een mogelijk politieke lading horen niet bij het staatshoofd, behalve in noodgevallen (de dictatuur).