Organisatie

  1. In een ware democratie wordt het volk gerepresenteerd door een volksvertegenwoordiging.
  2. Er is dan een instituut Invoer nodig dat de gevraagde informatie levert.
  3. Er is ook een instituut Uitvoer nodig dat de genomen beslissingen implementeert.
  4. Daarnaast is er een toezichtsinstituut nodig, dat het recht handhaaft.
  5. Tenslotte is het waarschijnlijk wenselijk een éénhoofdig hoofd te hebben, dat land en volk als geheel kan vertegenwoordigen.

Behalve volksvertegenwoordiging en hoofd kunnen alle instituten deels of geheel op hoger niveau worden ingevuld, om te profiteren van schaalvoordelen. Dit ter beslissing van de volksvertegenwoordiging.

Wil het parlementaire stelsel waarlijk democratisch worden, dan is nodig:

Een apolitiek kabinet
Zowel het voorbereiden als het uitvoeren van besluiten dient onafhankelijk te gebeuren.
Partijen of volksvertegenwoordigers in het kabinet krijgen disproportioneel meer politieke macht. Als men vindt dat macht niet proportioneel verdeeld moet zijn moet met het kiessysteem aanpassen.
Partijleden mogen niet zomaar een kabinetsfunctie kunnen krijgen. Minimaal vijf jaar wezenlijke partijloosheid is nodig.
Volksvertegenwoordigers moeten verantwoording afleggen.
Een volksvertegenwoordiger die zijn verkiezingsbeloften breekt moet in het ergste geval gevangenisstraf kunnen krijgen. Dit is iets heel anders dan het inruilen van verkiezingswensen bij het onderhandelingsproces. Het relatieve gewicht van zulke wensen moet van te voren goed gecommuniceerd zijn.
Een volksvertegenwoordiger die de kamer verlaat moet daar een goede reden voor hebben, die voorzien noch verhoopt was vóór de verkiezingen.
Uitgebrachte stemmen worden bewaard, en kunnen (bij geheime stemmingen onder strenge voorwaarden) geconsulteerd worden. Bij een stem kan een commentaar meegegeven worden; bij openbare stemmingen is dit commentaar ook openbaar, tenzij het kamerlid anders beslist. Na een zeker aantal jaren worden geheime stemmen en commentaren openbaar.

((Te doen.))

Toevoegen: een pagina over verantwoording. Alle overheidsinstellingen verslaan schriftelijk, en die verslagen worden op een zeker moment openbaar.