Cursiefjes

De uitbouw van de Europese Economische Gemeenschap naar een politieke unie dient vooral de carriëres van politici: zo kunnen ze na de nationale top bereikt te hebben verder klimmen in het Europese gebouw. De voordelen die de eenwording ons gebracht heeft komen op het conto van de economische, niet van de politieke eenwording. Helaas wordt hier vaak vals geargumenteerd, zoals duidelijk bleek bij het Ierse referendum: „Jullie hebben zoveel voordeel gehad van de (economische) eenheid, dat het van ondankbaarheid getuigt die (politieke) eenheid nu te weerstreven”. De woorden tussen haakjes werden natuurlijk niet uitgesproken.

De politieke eenheid verzwakt Europa, en dat is de afgelopen jaren al duidelijk gebleken. Vroeger werd met respect naar Europa geluisterd, omdat er altijd wel enige landen waren die een ethisch zuiver standpunt innamen. Tegenwoordig wordt in een trieste poging „met één mond te spreken” ieder standpunt zó verwaterd, dat niemand het meer serieus neemt.