Problemen met herhaling

Een gevolg van de combinatorische explosie is dat de kans op tweemaal hetzelfde praktisch gesproken nul is (zie het voorbeeld van de regendruppels in „Apologetiek”). Als derhalve een een nagenoeg identiek complex geheel aangetroffen zou worden op verschillende plaatsen waartussen geen evolutionair pad bestaat weerlegt dat de theorie. Welnu, dergelijke complexe gehelen zijn aangetroffen.

Spoel­cellen
Spoelcellen of spiegel­neuronen zijn geavanceerde hersencellen die leiden tot empathie, medelijden en grammaticaal taalgebruik. Ze worden aangetroffen bij de mens, maar niet bij de aap of andere primaten; bij olifanten, maar niet bij hun verwanten; bij dolfijnen en walvissen, maar niet bij de meest verwante landdieren.
Klokgenen
Dit zijn genen die andere genen aan- en uitzetten en op die manier verschillende ontwikkelingsfasen bewerkstelligen. Zowel zoogdieren als insecten hebben klokgenen, maar niet dezelfde. Honing­bijen hebben echter geen insecten-, maar zoogdierklokgenen. (Ook van de genen voor RNA-interferentie heeft de honingbij niet de insecten- maar de zoogdiervariant).

Zie ook de vleugeltekening van Heliconius en de oogaanpassing van nachtdieren.