De genetische stamboom

Één van de manieren waarop verwantschap kan worden berekend is door het vergelijken van DNA-sequenties. Het vreemde is echter dat de resulterendestamboom sterk afhangt van het gen dat voor de analyse gebruikt wordt: gebruikt men een ander gen, dan komt er vaak een heel andere stamboom uit.

Praktisch kan dit wel opgelost worden door bij voorbeeld alle genen in één keer te analyseren, of door de resultaten voor verschillende genen te combineren, maar de principiële vraag hoe het komt dat de resultaten zo uiteenlopen voor verschillende genen wordt daardoor niet opgelost. Naïef zou men zeggen dat het lijkt alsof de verschillende genen onafhankelijk van elkaar geëvolueerd zijn, en pas in het moderne dier samengekomen zijn.

Zonder een goed antwoord op de vraag hoe deze verschillen te verklaren zijn is er geen verantwoording mogelijk voor de keuze van een oplossingsmethode.