mutatievormen

Mutaties komen in verschillende vormen. Enige van de belangrijkste worden hier afzonderlijk behandeld.

((Ergens te doen.))

Bij mensen treden er zo'n 175 mutaties per generatie op — meestdeels puntmutaties. Nagenoeg alle zijn ze schadelijk, en zouden ze door natuurlijke selectie „gewied” moeten worden — maar de mens heeft veel te weinig nakomelingen om dit mogelijk te maken. Het gevolg is dat schadelijke mutaties zich met grote snelheid ophopen in het menselijk genoom, en de soort als geheel steeds verder degradeert. Dit gebeurt zo ongeveer met alle zoogdieren.

((Versimpeld berekenen hoeveel nakomelingen nodig zouden zijn om honderd schadelijke mutaties uit te kunnen filteren: x locaties waar een puntmutatie schadelijk zou zijn, kans p op zo'n mutatie zodanig dat de totale kans voor het gehele genoom op gemiddeld 100 mutaties uitkomt, welke fractie van de nakomelingen heeft dan geen kwalijke mutaties. De reciproke van die fractie is het minimum gemiddeld aantal nakomelingen dat nodig is om de soort gezond te houden. Natuurlijk zijn aminozuren niet binair maar quaternair, zijn sommige mutaties enkel in combinatie schadelijk, kan wieden ook in latere generaties plaatsvinden, en zo voort — maar als orde-van-grootte-berekening werkt het bovenstaande.))