overstap

Ustilago, de korenbrand­schimmel, kent verschillende soorten, al naar gelang van de gastheer. Zo is U. maydis mais­brand, U. secalis rogge­brand, U. avenae haver­brand, enz. Welnu, volgens de theorie zou ooit een dergelijke schimmel de stap van graan naar zoogdier gemaakt hebben, en geëvolueerd zijn tot Malassezia globosa, de haarroos­schimmel. Als de verschillende korenbrandschimmels al niet kunnen overleven op de verkeerde graansoort, hoe groot moet de stap dan wel niet zijn geweest van graan naar zoogdierhuid? Het is moeilijk zich hier een pad van geleidelijkheid bij voor te stellen. Als we heel vaag blijven lukt het wel, maar de praktijk vergt tientallen, zo niet honderden aanpassingen aan de andere leefomgeving, en die moeten allemaal hebben plaatsgevonden voordat het individu overleed: het herkennen van de huid als een plaats waar de spore moet ontkiemen, het hechten, het afbreken van huidvetten, ‥

Enigszins vergelijkbaar is de lepra­bacterie, Mycobacterium leprae, die ooit van de mens naar het negenbandig gordeldier (of andersom) zou zijn overgesprongen. Geen enkele levensvorm buiten die twee is vatbaar voor lepra. ((Uitzoeken of dit twee vormen van lepra zijn: kunnen mens en gordeldier elkaar besmetten?))

((Te doen: niet iedere grote overstap is een doelsprong. Sommige variëteiten van de vleesetende plantNepenthes rafflesiana hebben het vangen van vliegen vervangen door het huizen van vleermuizen, en leven van hun uitwerpselen. Dit zal een geleidelijk proces zijn geweest, waarbij ooit vleermuizen zijn begonnen hun heil te zoeken in de grootste bekers — het vocht is voor hen onbereikbaar in de nauwe onderkant van de kelk —, en planten die beter geschikt waren voor vleermuizen bevoordeeld werden door de ontvangen mest.