„Waar staat dat?”

Wie wel eens een theologisch georiënteerd gesprek heeft gevoerd met een Baptist heeft zeker diens lievelingsvraag leren kennen: „Waar staat dat?”. Baptisten hebben een grote huiver voor systematische theologie waar die verder gaat dan de Bijbelse leer en, naar ik hoop hier aan te tonen, terecht. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat dit werk vrij van fouten is, en ik houd me dan ook zeer aanbevolen voor op- en aanmerkingen, verzen over een bepaald onderwerp die ik over het hoofd heb gezien, enz. (1 Korinthiërs 4:6, Titus 2:1, 2 Johannes 9)
Context
Bijbelverzen kunnen slechts begrepen worden in hun context. Dit omvat de textuele context: in eerste instantie de omringende verzen, dan het Bijbelboek, en zo door tot en met de gehele Bijbel; dan het taalgebruik: specifiek in dit boek, voor de auteur in het algemeen, enzovoort; en evenzo het genre, de historische en de culturele context. Het leek mij ondoenlijk dit alles steeds expliciet te maken, en daarmee heb ik de onus op de lezer geworpen: ik ben ervan overtuigd de teksten juist geïnterpreteerd te hebben, maar laat niemand blind mijn oordeel volgen. Lees ze binnen hun verband, en onderzoek naar aanleg en opleiding toestaan de overige vormen van context. (Voor een klein voorbeeld, zie Filippenzen 3:12.)
Valkuilen
Gods gedachten zijn dieper dan onze gedachten, en vaak weerhouden onze eigen, niet-Schriftuurlijke, gedachten ons ervan tot Jezus te komen. Enerzijds zijn daar de mensen die het zelf willen doen, zonder 100% aan God over te laten, en anderzijds zijn daar zij die menen dat 100% Gods werk noodzakelijkerwijs eigen lijdzaamheid inhoudt. Dit zijn klassieke gevallen van de logische drogreden, die binnen het deelonderwerp theologie van deze inleiding behandeld wordt.
De tekst
Tenzij anders vermeld zijn alle teksten genomen uit de Nieuwe Vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap.