Mijn stap

Wat voor leven wil God voor ons? Een leven in vreugde, zoals de talloze „verblijdt u”-teksten in het Nieuwe Testament tonen. Vreugde door een afhankelijkheid in vertrouwen, een overgave aan Hem. Gehoorzaamheid wordt daarmee iets positiefs: „Doe maar gewoon wat Ik zeg, dan komt het allemaal goed”.))

Tegenwerping (Onvolledige informatie):
Voor een juiste beslissing is volledige informatie nodig, maar zulke informatie ontbreekt — niemand weet alles van God, en als eindige mensen kunnen wij een oneindige God ook niet helemaal kennen. Wij kunnen dus geen beslissing nemen die alle feiten recht doet.
Antwoord:
Voor een juiste beslissing is voldoende informatie nodig, niet alle informatie. Als Marie in Parijs was, kan ze niet in Amsterdam eigenhandig een moord gepleegd hebben. Het feit dat ik niet precies weet waar in Parijs ze was doet daar niets aan af: ze is onschuldig. Een belegging die meer dan 10% per jaar oplevert is beter dan één die minder dan 5% doet, ook al weet ik de preciese percentages niet.
God geeft ons voldoende informatie — en inderdaad, volledige informatie is voor ons te enen male onbereikbaar.
Tegenwerping (Verifieerbaarheid ontbreekt):
Het Christelijk geloof is onredelijk: onverifieerbare beweringen zijn niet wetenschappelijk.
Antwoord:
Die laatste bewering is al onjuist, maar de implicatie dat Christelijke ervaring onverifieerbaar zou zijn is dat ook.
Een logische bewering kan worden geverifieerd door de redenering na te kijken. Welnu, dit werkje poogt de redenering achter velerlei dergelijke beweringen te verschaffen, en nodigt uit tot inspectie.
Een empirische bewering is verifieerbaar als een ander het experiment na kan doen. Soms is dat complex (een bewering omtrent hoe de achterkant van de maan aanvoelt), soms voor bepaalde personen onmogelijk (een blinde kan mijn bewering over wat mijn computerscherm toont niet nagaan). Welnu, dit onderdeel beoogt het relevante experiment te beschrijven — u bent van harte uitgenodigd het zelf uit te voeren.
Als ik een meter aflees bij een natuurkundige proefopstelling kan een ander ook niet participeren in mijn afleesakt. Wel kan hij zelf de meter aflezen en zijn ervaring vergelijken met de mijne.
Tegenwerping (Herhaalbaarheid ontbreekt):
Maar er is geen sprake van herhaalbare experimenten met reproduceerbare resultaten.
Antwoord:
Neen? Miljoenen hebben het hier beschreven experiment gedaan, en hun resultaten vergeleken met die van anderen. Het bij de ander herkennen van de eigen resultaten is juist een wezenlijk onderdeel van de ervaring van Christelijke gemeenschap. Het persoonlijk kennen van Jezus is het telkens weer bevestigde resultaat.

((Stukje toevoegen over „blind geloof” versus Christelijk geloof. Johannes 20:31.))