Rechtvaardigheid

God is voluit rechtvaardig.

Tegenwerping (God onrechtvaardig):
De Christelijke God is een onrechtvaardige God, want om recht te kunnen spreken moet met ontlastende factoren rekening worden gehouden: Marie stal dat brood omdat ze zo'n honger had. God kent geen honger, en kan dus niet rechtvaardig oordelen.
Antwoord:
Het antwoord daarop is drieledig.
Ten eerste: God kent wel honger, want Hij is alkennend.
Ten tweede: onze schuld is oneindig, en wij kunnen als eindige wezens (Marie had maar een eindige honger) hooguit een eindige verzachtende factor hebben.
Ten derde: Als dit argument zou kloppen zou het betekenen dat Jezus meer geleden heeft dan rechtvaardig was toen Hij onze zonden op Zich nam. Dat is een theologisch interessant punt, maar wat God Zichzelf aandoet gaat ons in laatste instantie niet aan. Wat wij onszelf aandoen door Jezus' heilsaanbod af te wijzen wel.