Het dier­lijden

Tegenwerping (Animale pijn):
Dieren zijn geen morele wezens, ze zijn niet schuldig. Dus dieren­leed is onaanvaardbaar. Toch is dat een integraal deel van het ecologisch systeem. En het Christendom biedt ook geen hemelse compensatie voor dit lijden.
Antwoord:
Ten eerste, mogelijk is dat zo — en de vraag is dan wie aan dat lijden schuldig is. Ten tweede, er zijn drie niveaus van pijn, naar lichaam, ziel en geest. Het lijkt er op dat geestes­pijn precies voorkomt waar schuld kan voorkomen. Het is moeilijk te weten wat dieren beleven, en nog moeilijker te weten wat dat betekent voor hen — hoe het is wel lichaams­pijn en ziels­pijn, maar geen geestespijn te hebben. (Anosognosie en asomatognosia — waar pijniging van het aangedane lichaams­deel soms leidt tot de opmerking lichaamsdeel in enorme pijn is, en dat dat heel erg moet zijn voor de eigenaar — geven mogelijk enig inzicht.)
Ik wil absoluut dieren­mishandeling niet goedpraten — juist dat we dat niet weten maakt dat tot een moreel kwaad — maar enkel aangeven dat we niet weten in welke mate dieren die niet weten dat ze lijden, feitelijk lijden in de betekenis die dat woord voor ons heeft. Onze ervaring van een pijn waarvan we ons niet bewust zijn is waarschijnlijk anders dan de pijnbeleving door enig dier. Ook onze niet-herinnerde pijn (een bij ontwaken vergeten nachtmerrie, bij ontwaken uit narcose vergeten operatiepijn) is weer anders.
Tegenwerping (Vermijdbaar lijden):
Dagelijks raken talloze dieren dodelijk verzwakt, door aanvallen, bosbranden, voedselgebrek, noem maar op. Zulke dieren liggen vaak dagenlang te lijden voordat ze sterven. In die tijd krijgen ze dorst, worden ze aangevallen door talloze insecten‥ God zou zulk lijden kunnen wegnemen.
Antwoord:
Natuurlijk. Als God van zo'n wezen een zombie zou maken zou dat geen effect op het verdere verloop van de wereld hebben. En wie zegt dat God dat niet doet? Wij kunnen enkel door onze menselijke beleving op dat dier te projecteren een vermoeden hebben dat dat dier geen zombie is, maar dat is juist onder de aanname dat de Christelijke God bestaat geen sterk argument.
Natuurlijk mogen wij er niet van uitgaan dat dieren zombies zijn, en hen daarom ongeremd lijden doen toekomen.

((Te doen.))

Wat is erger: een groot genot beleven maar zich later pijn herinneren, of andersom?

De hemelse compensatie — Openbaring 7:17, Openbaring 21:4 gebruikt εξαλειφω, legaal gezien: met terugwerkende kracht nooit aanwezig geweest maken. Zulk wissen (een vorm van wegnemen) is wezenlijk anders dan compensatie (een vorm van toevoegen). Of dit wissen ook voor dieren geldt wordt niet aangegeven.