Tegenargumenten

((Te doen.))

Tegenwerping (Jezus arrogant):
Jezus nederig? Integendeel: hij was een arrogante betweter met godspretenties.
Antwoord:
Dat beter weten en die godspretenties zijn natuurlijk terecht als Hij inderdaad God was, dus dat argument houdt slechts steek als Jezus niet God blijkt te zijn. In dat geval is Hij inderdaad zelfs een uiterst ontaard type — tenzij Hij waanzinnig was.
Veel niet-Christenen hebben Zijn nederigheid wel (h)erkend.
Tegenwerping (Jezus onrechtvaardig):
Jezus vergeeft zonden zonder toestemming van de benadeelden, de slachtoffers. Dat is zowel gemakkelijk als onrechtvaardig — als Jan Marie benadeelt en Jezus Jan daarna vergeeft is Marie haar rechtsclaim kwijt.
Antwoord:
Gemakkelijk is het bepaald niet, want Jezus betaalt voor die zonden met Zijn leven. En dat Marie haar rechtsclaim kwijt is geloof ik ook niet — als dat zo was zou Lukas 19:8 geen redelijke reactie zijn. In feite gaat het hier om iets geheel anders, en Jan zal Marie nog steeds om vergiffenis moeten vragen. Blijkbaar is Jan ook, of zelfs vooral, Jezus iets schuldig, en wordt die schuld vergeven. Naast zijn relatie met Marie heeft Jan nog één andere hier relevante relatie, en dat is tot zijn Eigenaar — God. Slechts als Jezus God is valt dit vergeven te verklaren, en dan is het ook volkomen natuurlijk.
((Toevoegen: de bezwaren van Russell.))
Tegenwerping (Jezus niet uniek):
Jezus was gewoon één van de vele messiasfiguren die rond die tijd optraden. In Handelingen 5:36-37 worden anderen genoemd.
Antwoord:
Inderdaad waren er meer pretendenten: de tijd van Daniëls profetie was immers aangebroken. Maar enkel tegen Jezus bestaan Joodse geschriften; enkel Jezus is bekend uit niet-Joodse bronnen; de vroege kerk heeft nooit enige competitie van rivalen op dit vlak ondervonden, wel van sekten binnen het Christendom.
((Te doen: Johannes­christenen — inclusief Mandaeërs, Sabiërs.))
Jezus is de invloedrijkste persoon aller tijden, niet enkel theologisch (het Christendom is de grootste godsdienst op aarde, en Jezus' invloed is merkbaar in de Islam en andere godsdiensten), maar ook in de geschiedenis, kunst, ethiek, ‥
Tegenwerping (Jezus' onbekende leer):
Door de historische mist is Jezus' oorspronkelijke boodschap onbekend; we weten enkel wat anderen daarvan gemaakt hebben.
Antwoord:
Aantonen dat wij Jezus' leer wel kunnen kennen vergt wat ruimte, en dat zullen wij derhalve op deelpagina's doen. Na een beschouwing van de bronnen van onze kennis begint de argumentatie bij de apostelen