Kennis a priori

Een belangrijke bron van openbaring is onze kennis a priori. Nu wij geconcludeerd hebben dat deze ons door God is gegeven (en betrouwbaar is) kunnen wij die kennis gebruiken om meer over zowel God als onze wereld te weten te komen.

Hierbij is het van groot belang ons besef van deze kennis te scheiden van ons — zo vaak onjuiste — gevoel.

((Nog te doen.))

Informatiekunde.

Waarschijnlijk hoort informatieanthropie hier, en hoort de natuurkundige anthropie onder natuur-wereld, of onder wetenschap. Het anthropisch argument kan dan in een conclusie.