W₁ — de monistische wereld

((Te doen.))

W₁ is de wereld die precies één zaak bevat. Die zaak kan dan enkel prieure eigenschappen hebben.

Wellicht is te bewijzen dat prieure eigenschappen altijd compossibel zijn: als ze dat niet zouden zijn zou de conjunctie van een groep prieure eigenschappen de ontkenning van een andere prieure eigenschap moeten inhouden — maar de ontkenning van een prieure eigenschap is een posterieure eigenschap.

Zij A₁, ‥ Aₙ prieure eigenschappen, met A₁, ‥ Aₙ₋₁ compossibel in W₁, en A₁, ‥ Aₙ niet compossibel in W₁. Dan geldt dat A₁ ∧ ‥ ∧ Aₙ₋₁ → ¬Aₙ. Maar dan zijn A₁, ‥ Aₙ₋₁ ook al niet compossibel in W₁, want ¬Aₙ is daar onmogelijk.

Ook moet uitgewerkt worden dat compossibel in W₁ → compossibel in andere werelden. Trivialiter geldt dat A in W₁ → ◊A, maar we willen uiteindelijk iets kunnen concluderen over A in Wₐ, gegeven dat A de essentie vat van de zaak in W₁.